Stać na straży prawdy i porządku demokratycznego...

Analizy

Zespół Analiz Strategicznych Obywatelski.eu zajmuje się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych z zakresu prawa, społeczeństwa i bezpieczeństwa. Te trzy kategorie bowiem, obok etyki są wymiarami, w kontekście których rozgrywają się podstawowe procesy gospodarcze decydujące o tym, czy państwo osiąga sukces czy porażkę.

W 1990 roku poziom PKB Ukrainy, według siły nabywczej, był większy od polskiego, a w chwili obecnej - według Banku Światowego - jest 3-krotnie niższy. Sukces naszego kraju, jaki niewątpliwie osiągnęliśmy, jest związany z transformacją ustrojowo-gospodarczą, która rozpoczęła się przed 27 laty. Ta transformacja przebiegła stosunkowo pomyślnie i dzięki temu dalej jesteśmy liczący się w walce o wejście do klubu państw wysoko rozwiniętych państwem. Przykład Ukrainy pokazuje, że mimo iż dane państwo jest klasyfikowane jako doganiające, może nie wykorzystac swojej szansy i nigdy nie stać się państwem rozwiniętym. Zmarnowana szansa naszego wschodniego sąsiada pokazuje czarno na białym, że korupcja, system oligarchiczny eliminujący konkurencję oraz przejmowanie przez elity polityczne bogactwa nie poprzez innowację, tylko działalność przestępczą, hamuje rozwój państwa.

Nie pozwolimy rządzącym, bez względu na to kto w danym momencie będzie sprawował władzę, zmarnować wielkiej szansy, jaka stoi naszym państwem - szansy niewątpliwego rozwoju społeczno-polityczno-gospodarczego. Z tego też względu będziemy analizować sprawy publiczne z dużą wnikliwością i alarmować, jeżeli w obszarze prawa, społeczeństwa i bezpieczeństwa będą się działy niepokojące rzeczy. Będziemy również strażnikami prawdy - jednej z fundamentalnych wartości, czerpiących swoje źródło z praw naturalnych, będziemy pilnować norm porządku demokratycznego, stać na straży aksjomatów aksjologicznych, egzekwować standardy obowiązujące w przestrzeni publicznej oraz kontrolować prawidłowości przebiegu procesów społeczno-politycznych.

Roman Mańka
Szef Zespołu Analiz Strategicznych Obywatelski.eu